رویکرد متفاوت زوج درمانی در PTC۱۳۹۸-۶-۲۰ ۲۰:۱۷:۱۸ +۰۰:۰۰

Project Description

نوشته‌های تازه

مدل جامع زوج درمانی PTC ، یک رویکرد متفاوت زوج درمانی  را ارایه می کند  که  بسیار قوی و کارآمد است. در این رویکرد زوج ها می توانند از ساده ترین مشکلات خود تا پیچیده ترین آنها را  در کمترین زمان  ممکن برطرف نمایند. از آنجا که  در این روش درمانی اصولاً روش های شناختی نظیر استفاده از منطق سقراطی و سایر تکنیک های استدلال گرایانه که با بحثهای منطقی مختلفی در خصوص رفتارهای نامناسب هر یک از زوجین، همراه هستند، استفاده نمی شود ، هیچ یک از زوجین احساس نمی کنند که انگشت اتهام  برای بروز مشکلات به سمت آنها نشانه رفته است.   به همین خاطر در این رویکرد درمانی، زوج ها نسبت به درمان موضع گیری منفی نمی کنند و تکالیف تجویز شده را  با کمترین مقاومتی می پذیرند و اجرا می کنند. با اجرای درست تکالیف ،خود به خود مشکلات زوجین برطرف می شود و آنها از دام رفتارهای مخربی که رابطه آنها را با مشکل مواجه کرده بود، رها می شوند .

رویکرد متفاوت زوج درمانی در PTC ، هیچ شباهتی از نظر اجرایی با رویکردهای رایج مانند رویکردهای سناختی-رفتاری، ندارد هر چند که در این رویکرد هم به نوعی از تکنیک های  رفتاری برای درمان زوجین مبادرت می شود و تمرین ها و تکالیفی به زوجین داده می شود تا انجام دهند ولی ماهیت و نوع این تکالیف هیچ شباهتی با سایر رویکردهای رفتار گرایانه ندارد. هر چند مدل زوج درمانی PTC  از نظر مبانی نظری  همانند سایر مدل های زوج درمانی، بسیار مستحکم  است ولی در عمل بسیار متفاوت عمل می کند.

این رویکرد متفاوت زوج درمانی، تجربه ای کاملاً متفاوت برای زوجین خواهد بود .