نوشته‌های تازه

 پیشگیری از بازگشت و عود مجدد بیماری

بازگشت و عود مجدد بیماری یک اتفاق شایع در رواندرمانی در رویکردهای مختلف است.  در اکثر مدل های رواندرمانی برای پیشگیری و یا مقابله با عود مجدد بیماری، از  روش (Follow upاستفاده می شود. در این روش بیمار بعد از خاتمه درمان مدتی نسبتاً طولانی با فواصل درمانی مشخص، مورد  پایش و سنجش قرار می گیرد تا از عدم بازگشت بیماری اطمینان حاصل شود. و در صورت بروز مجدد علایم بیماری تحت درمان توسط درمانگر قرار می گیرد.

ولی در مدل  رواندرمانی PTC شیوه کار کاملاً متفاوت است .پیش بینی تمهیدات لازم برای بازگشت بیماری، یک اصل مهم در درمان به روش PTC است . اولاً نرخ بازگشت بیماری در این مدل کمترین نرخ قابل تصور در بین همه روش‌های روان درمانگری است . این واقعیت ، در محک تجربه آزموده شده است ( مستندات بالینی و تجربی ثبت و ضبط شده ) و هم دلایل علمی ( آسیب‌شناختی و درمانی ) دارد . ثانیاً  درمانگر با پیش بینی احتمال بازگشت بیماری، آموزش های لازم را در آخرین جلسه درمانی به بیمار می دهد تا در صورت بازگشت بیماری، بدون نیاز به مراجعه مجدد ، خود همانند یک درمانگر مشکل را برطرف نماید و بیماری را مداوا نماید. چیزی که در هیچ یک از روش های روان درمانی نظیرش را نمی توان مشاهده کرد. در واقع در خاتمه درمان، بیمار خود یک درمانگر می شود.

مزایای PTC در شیوه مقابله با بازگشت  بیماری

این شیوه مقابله با بازگشت بیماری، یک ویژگی فوق العاده در مدل رواندرمانی PTC است که مزایا و فواید بیشماری دارد که همگی ناشی از قدرت و سادگی اجرای این تکنیک است. اول این که مراجع در خاتمه درمان نگرانی خاصی از بابت عود مجدد بیماری خود ندارد چرا که  می داند که حتی در صورت بازگشت بیماری نیز او مجهز به سلاحی است که با قدرت بیماری را شکست خواهد داد و مشکل خود را برطرف می کند. ثانیاً از نظر زمان و هزینه، خیال بیمار را آسوده خواهد کرد که دیگر نیازی به پرداخت هزینه ای در آینده بابت بیماری خود نخواهد داشت و زمانی را نیز لازم نیست برای مراجعه به درمانگر صرف کند. ثالثاً اعتماد به نفس بیمار را در خصوص مشکلات مشابه افزایش می دهد.

منابع و مراجع :

  1. بشارت ،محمد علی . درمان=برنامه زمانی + پارادوکس  (مدل کامل درمان اختلال های روانشناختی)  . تهران – انتشارات رشد. 1396 (با اندکی تلخیص)
۱۳۹۸-۶-۲۰ ۱۵:۰۶:۵۴ +۰۰:۰۰